HOTĂRÂRE nr. 12 din 22 iunie 2022pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022  În temeiul art. 67 din Constituția României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 24 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la punctul 9, domnul deputat Weber Mihai, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al comisiei în locul domnului deputat Suciu Vasile-Daniel;– la punctul 10, doamnei senator Gorghiu Alina-Ștefania, aparținând Grupului parlamentar al PNL, îi încetează calitatea de membru al comisiei. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 22 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 22 iunie 2022.Nr. 12.----