DECRET nr. 909 din 22 iunie 2022privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
EMITENT
  • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,Președintele României d e c r e t e a z ă:  +  ARTICOL UNICSe promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    București, 22 iunie 2022.Nr. 909.----