HOTĂRÂRE nr. 792 din 16 iunie 2022privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcția Județeană de Sport Satu Mare, cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, și transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Satu Mare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 22 iunie 2022  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și (2) și art. 292 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (2) și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice ale unui imobil cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, aflat în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcția Județeană de Sport Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcția Județeană de Sport Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.(2) Scopul transmiterii imobilului prevăzut la alin. (1) privește reabilitarea imobilului „Hotel Sport“, în termen de 5 ani de la data preluării, pentru cazarea sportivilor care vor participa la evenimente sportive în municipiul Satu Mare.  +  Articolul 3Municipiul Satu Mare, prin Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, se obligă să mențină destinația actuală a imobilului și să asigure gratuitatea desfășurării activităților specifice Ministerului Sportului, precum și ale instituțiilor din subordinea acestuia, potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 51/2020, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4În cazul în care Ministerul Sportului constată că municipiul Satu Mare nu respectă obligațiile prevăzute la art. 2, inițiază demersurile pentru transmiterea bunului imobil în domeniul public al statului, în condițiile legii.  +  Articolul 5(1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se va proceda, prin grija noului proprietar, la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Satu Mare, în conformitate cu dispozițiile art. 78^1 alin. (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Ministerul Sportului își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și de cadastru și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul sportului,
  Novák Carol-Eduard
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 iunie 2022.Nr. 792.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului,
  pentru care se actualizează valoarea de inventar și se modifică caracteristicile tehnice
  ca urmare a reevaluării și datelor din cărțile funciare
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiAdministratorulDescrierea tehnică din inventarul centralizatValoarea din inventarul centralizat (lei)Caracteristicile tehnice actualizateValoarea actualizată (lei)
  279288.26.02Hotel „Sport“ și restaurantMunicipiul Satu Mare, Str. Mileniului nr. 25, județul Satu MareMinisterul Sportului, prin Direcția Județeană de Sport Satu Mare (CUI 27441599)48 de locuri de cazare și 60 de locuri la restaurant, anexe851.128Teren împrejmuit în suprafață de 2.524 mp (măsurată) și construcții: - C1 - Hotel Restaurant „Sport“, regim de înălțime S + P + 2E, cu o magazie și o terasă cu suprafață construită la sol 487 mp; suprafață construită desfășurată: 1.948 mp - C2 - baracă metalică (parter) cu suprafață construită la sol 93 mp; suprafață construită desfășurată 93 mp CF 158951 Satu Mare3.232.034
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sportului,
  prin Direcția Județeană de Sport Satu Mare, în domeniul public al municipiului Satu Mare
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiDescrierea tehnicăPersoana juridică de la care se transmitePersoana juridică la care se transmiteValoarea de inventar actualizată (lei)
  279288.26.02Hotel „Sport“ și restaurantMunicipiul Satu Mare, Str. Mileniului nr. 25, județul Satu MareTeren împrejmuit în suprafață de 2.524 mp (măsurată) și construcții: - C1 - Hotel Restaurant „Sport“, regim de înălțime S + P + 2E, cu o magazie și o terasă cu suprafață construită la sol 487 mp; suprafață construită desfășurată: 1.948 mp - C2 - baracă metalică (parter) cu suprafață construită la sol 93 mp; suprafață construită desfășurată 93 mp CF 158951 Satu MareStatul român, prin Ministerul Sportului - Direcția Județeană de Sport Satu Mare (CUI 27441599 Municipiul Satu Mare, județul Satu Mare (CUI 4038806)3.232.034
  ----