HOTĂRÂRE nr. 55 din 21 iunie 2022privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 22 iunie 2022    În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) și art. 43, coroborate cu cele ale art. 46 alin. (6), (8) și (11) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1282 din 23 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– domnul deputat Coleșa Ilie-Alin, aparținând Grupului parlamentar AUR, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informațiilor și comunicații în locul domnului deputat Păunescu Silviu-Titus;– domnul deputat Flucuș Dumitru, aparținând Grupului parlamentar AUR, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice în locul domnului deputat Coleșa Ilie-Alin;– domnul deputat Grădinaru Radu-Vicențiu, aparținând Grupului parlamentar AUR, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului în locul domnului deputat Coleșa Ilie-Alin;– domnul deputat Păunescu Silviu-Titus, aparținând Grupului parlamentar AUR, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru știință și tehnologie în locul domnului deputat Ciubuc Ciprian;– domnul deputat Ghera Giureci-Slobodan, aparținând Grupului parlamentar al minorităților naționale, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru constituționalitate în locul domnului deputat Grosaru Andi-Gabriel;– domnul deputat neafiliat Ciubuc Ciprian este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale în locul domnului deputat Flucuș Dumitru;– domnul deputat neafiliat Grosaru Andi-Gabriel este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
    ION-MARCEL CIOLACU
    București, 21 iunie 2022.Nr. 55.----