HOTĂRÂRE nr. 54 din 21 iunie 2022privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin normă - COM(2022) 140
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 22 iunie 2022    În temeiul prevederilor art. 67 și 148 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene și ale art. 163-188 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-22/348 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în ședința din 15 iunie 2022, Camera Deputaților:1. susține Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin normă;2. recomandă utilizarea oportunităților oferite de mediul digital pentru a reduce presiunea activităților umane asupra mediului și pentru crearea unei culturi a serviciilor virtuale în administrație și afaceri;3. consideră utilă stoparea distrugerii bunurilor de consum nevândute și invită la o implicare mai puternică a sectorului de afaceri în proiectarea menită să asigure o valabilitate cât mai mare a produselor;4. recomandă dezvoltarea unui cadru de politică, normativ și administrativ flexibil, vizând reducerea impactului creșterilor de prețuri asupra consumatorilor și aplicarea de stimulente pentru adoptarea noilor tehnologii care contribuie la economia circulară;5. recomandă încurajarea adoptării de standarde voluntare de proiectare ecologică și a unui dialog constant cu sectorul de afaceri în vederea adaptării operative a standardelor de proiectare ecologică la avansul tehnic și științific, precum și la cerințele pieței;6. subliniază rolul esențial al educației în înțelegerea informațiilor privind mediul, în adoptarea unei conduite de afaceri în care reducerea presiunilor asupra mediului este o prioritate, precum și dezvoltarea concomitentă a unui proces educativ în care formarea artistică și educația civică să se împletească cu învățarea noțiunilor de ecologie și protecția mediului;7. propune elaborarea unor recomandări cuprinzătoare pentru etichetare conform Regulamentului privind proiectarea ecologică pentru produse sustenabile (ESPR), pentru sprijinirea adoptării și înțelegerii uniforme și depline a acesteia de către toți cei implicați din toate statele membre;8. recomandă conectarea activității Centrului european pentru afaceri circulare la bazele de date ale Agenției Europene de Mediu și la cele care conțin rezultatele programelor de cercetare ale Uniunii Europene, pentru a se asigura utilizarea practică, imediată, pe scară largă, cu un minim de intermediere și cât mai puțin birocratizată a informațiilor disponibile;9. atrage atenția asupra potențialului de reciclare și modernizare a aparaturii medicale, care poate face obiectul unei strategii de menținere în uz o perioadă cât mai îndelungată a acesteia, în beneficiul cetățenilor europeni și al celor din zonele mai puțin dezvoltate ale lumii;10. recomandă intensificarea cercetărilor pentru proiectarea și intrarea rapidă în producție a bateriilor sigure și mai puțin dependente de materii prime critice pe plan internațional, precum și pregătirea cadrului normativ pentru standardizarea acestora și pentru situația când bateriile fac parte din alt produs;11. recomandă o participare cât mai largă a principalilor factori interesați la consultări, implicarea artiștilor, designerilor și ecologilor în elaborarea standardelor de producție durabilă, acolo unde este cazul, și în conformitate cu noul Bauhaus european.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
    ION-MARCEL CIOLACU
    București, 21 iunie 2022.Nr. 54.----