HOTĂRÂRE nr. 52 din 21 iunie 2022privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Garantarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor alimentare - COM(2022) 133
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 22 iunie 2022    În temeiul prevederilor art. 67 și 148 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene și ale art. 163-188 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-22/330 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în ședința din 8 iunie 2022, Camera Deputaților:1. susține Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la garantarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor alimentare;2. susține programul de sprijin de urgență al Uniunii Europene în favoarea Ucrainei, pentru a contribui la atenuarea suferințelor populației ucrainene cauzate de invazia rusă, prin asigurarea accesului la bunuri și servicii de bază;3. recomandă sprijinirea diversificării culturilor agricole, pentru a se asigura cetățenilor un aport echilibrat de fibre, vitamine și minerale, precum și garantarea pe termen lung a unei alimentații sănătoase, la costuri accesibile;4. recomandă sprijinirea mai puternică, la nivelul Uniunii Europene, a lanțurilor scurte de aprovizionare cu alimente, a micilor producători și a piețelor locale, ca parte a politicii agricole, în vederea consolidării securității alimentare în paralel cu urmărirea obiectivelor sociale și de mediu;5. consideră utilă o inițiativă la nivel mondial pentru a se condamna și sancționa distrugerea deliberată a resurselor de hrană ale populației în caz de conflict armat;6. recomandă încurajarea culturilor agricole locale de specii tradiționale în Africa, ca parte a Agendei de acțiune Uniunea Africană - UE pentru transformarea rurală, cu un impact sporit atât asupra securității alimentare globale, cât și asupra biodiversității;7. recomandă promovarea de surse de hrană neconvenționale pentru Europa, cum ar fi algele, prin cooperare cu parteneri internaționali cu experiență, prin intermediul Grupului consultativ pentru cercetarea agricolă internațională;8. recomandă deschiderea mai puternică a programului de cercetare științifică Orizont Europa pentru întreprinderile mici și mijlocii, întreprinderile sociale, comunitățile educative preuniversitare și pentru cele aparținând societății civile, pentru a se asigura promovarea cercetărilor incipiente și un impact cât mai larg și mai rapid al rezultatelor cercetării;9. recomandă eforturi comerciale, umanitare și științifice pentru combaterea malnutriției în zonele sărace ale lumii, cu participarea resursei umane locale;10. consideră învățământul agricol modern și armonizat la nivelul statelor membre ca fiind esențial pentru extinderea agriculturii de precizie și pentru adoptarea pe scară largă în Uniunea Europeană a mijloacelor moderne avansate de management al culturilor agricole, precum și pentru facilitarea comerțului cu produse agricole pe piața unică;11. recomandă intensificarea eforturilor pentru accelerarea trecerii pe scară largă la producția ecologică de hrană, care nu utilizează îngrășăminte chimice și contribuie la bunăstarea animalelor. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
    ION-MARCEL CIOLACU
    București, 21 iunie 2022.Nr. 52.----