HOTĂRÂRE nr. 95 din 15 iunie 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/953 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile privind vaccinarea, testarea și vindecarea de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID), pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 - COM(2022) 50 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 21 iunie 2022    În temeiul dispozițiilor art. 67 și ale art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/220 din 10.05.2022,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/953 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile privind vaccinarea, testarea și vindecarea de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID), pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 - COM(2022) 50 final respectă principiile subsidiarității și proporționalității.  +  Articolul 2Senatul României: 1. apreciază includerea testelor antigenice de înaltă calitate printre tipurile de teste în baza cărora se poate elibera un certificat de testare;2. consideră că perioada de 1 an, propusă de Comisia Europeană, pentru prelungirea perioadei de aplicare prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2021/953 este mare, dat fiind faptul că vaccinurile actuale nu acoperă noile tulpini circulante și că până anul viitor pot apărea și alte tulpini;3. recomandă, conform avizului Comisiei pentru sănătate, ca termenul perioadei de aplicare să nu depășească data de 30 iunie 2022.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite instituțiilor europene.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 15 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    VIRGIL GURAN
    București, 15 iunie 2022.Nr. 95.-----