HOTĂRÂRE nr. 101 din 20 iunie 2022pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 21 iunie 2022    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 49 și 50 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. I - Componența Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, doamna senator Gorghiu Alina-Ștefania - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal - se include în componența comisiei.2. La anexa nr. XIV - Componența Comisiei pentru cultură și media, domnul senator Brătescu Liviu - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal - se include în componența comisiei în locul doamnei senator Gorghiu Alina-Ștefania - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 20 iunie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    FLORIN-VASILE CÎȚU
    București, 20 iunie 2022.Nr. 101.-----