HOTĂRÂRE nr. 1.286 din 7 decembrie 2000pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 845/2000 privind unele măsuri de protecție socială referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, în lunile septembrie-decembrie 2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 18 decembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 845/2000 privind unele măsuri de protecție socială referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, în lunile septembrie-decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 29 septembrie 2000, se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) În lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2000 se corecteaza lunar, în plus cu 1,5%, următoarele venituri ale populației:a) pensiile de asigurări sociale de stat;b) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat;c) indemnizațiile de îngrijire acordate pensionarilor de asigurări sociale de stat încadrați în gradul I de invaliditate;d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislației de pensii.(2) Pentru luna decembrie 2000 veniturile populației, majorate conform prevederilor alin. (1), se corecteaza suplimentar cu 4,3% .(3) Măsurile de protecție socială prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică numai beneficiarilor ale căror cuantumuri ale pensiei de baza nu depășesc valoarea a doua salarii medii nete pe economie, la ultimul nivel comunicat de Institutul Național de Statistica și Studii Economice până la data întocmirii documentelor lunare de plată a pensiilor.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii
  și protecției sociale,
  Liviu Lucian Albu
  p. Ministrul finanțelor,
  Valentin Lazea,
  secretar de stat
  -----------