DECIZIE nr. 371 din 20 iunie 2022privind constituirea Comisiei interministeriale pentru clarificarea situației terenurilor aferente zonei costiere aflate în proprietatea statului român
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 20 iunie 2022  Având în vedere Nota nr. 3.411 din 18.05.2022 privind propunerea de constituire a unei comisii interministeriale/interdisciplinare, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în vederea clarificării situației terenurilor aferente zonei costiere aflate în proprietatea statului român, precum și pentru revizuirea cadrului normativ aplicabil gestionării plajelor și falezelor Mării Negre,în temeiul art. 29 și al art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Comisia interministerială pentru clarificarea situației terenurilor aferente zonei costiere aflate în proprietatea statului român, denumită în continuare Comisia, organism consultativ, fără personalitate juridică.  +  Articolul 2(1) Coordonarea Comisiei este asigurată de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, la nivel de secretar de stat.(2) Comisia este formată din reprezentanți din cadrul Ministerului Finanțelor, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Administrației Naționale „Apele Române“, Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Instituției Prefectului - Județul Constanța, desemnați prin acte administrative emise în condițiile legii.(3) Secretariatul tehnic al Comisiei este asigurat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.  +  Articolul 3(1) Comisia are ca obiective clarificarea situației terenurilor aferente zonei costiere aflate în proprietatea statului român, precum și analizarea cadrului normativ aplicabil gestionării plajelor și falezelor Mării Negre, respectiv identificarea soluțiilor legislative necesare pentru formularea de propuneri de lege ferenda în domeniul de activitate.(2) Comisia asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu activitatea și rezultatele obținute.  +  Articolul 4(1) Comisia își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat în prima ședință de lucru.(2) Comisia se reunește în ședințe de lucru la solicitarea ministerului de resort coordonator sau a oricărui membru.(3) La ședințele Comisiei pot participa, în calitate de invitați, experți sau reprezentanți ai altor entități sau structuri asociative cu activități în domeniul de interes, precum și reprezentanți din mediul academic și universitar.(4) Coordonatorul Comisiei poate, după caz, să dispună sau să aprobe invitarea reprezentantului Corpului de control al prim-ministrului la lucrări ale Comisiei.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 20 iunie 2022.Nr. 371.-----