ORDIN nr. 102 din 10 iunie 2022privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru exploatare
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 20 iunie 2022    Având în vedere art. 13 și art. 21 alin. (1^2) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Licența de concesiune pentru exploatare nr. 8.906/2007 privind exploatarea resurselor de nisip și pietriș din perimetrul Zimand-Feldioara, județul Arad, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea SITROM ‘97 - S.A., identificată prin cod unic de înregistrare 9449497, în calitate de concesionar.  +  Articolul 2Se aprobă Licența de concesiune pentru exploatare nr. 20.613/2017 privind exploatarea resurselor de calcar industrial și de construcție din perimetrul Vârghiș, județul Covasna, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea ESTORAS DOLOMIT 2010 - S.R.L., identificată prin cod unic de înregistrare 27784732, în calitate de concesionar.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Sorin-Călin Gal
    București, 10 iunie 2022.Nr. 102.-----