ORDIN nr. 1.543 din 7 iunie 2022pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 20 iunie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 9.283 din 7.06.2022 al Serviciului medicină de urgență din cadrul Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică,având în vedere:– prevederile art. 100 alin. (5) și (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările completările ulterioare;– Adresa Direcției de Sănătate Publică Brașov nr. 9.131 din 11.04.2022 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. SMU 576 din 13.04.2022,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul ILa articolul 24 din Ordinul ministrului sănătății nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 31 martie 2020, cu modificările ulterioare, punctul 9 se modifică după cum urmează:9. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și spitalele care derulează AP-IE/RE, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Tiberius-Marius Brădățan,
  secretar de stat
  București, 7 iunie 2022.Nr. 1.543.----