ORDIN nr. 22/5.841/775/1.366/2022privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății ACTIVE CONEXE - S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI Nr. 22/5.841 din 19 aprilie 2022
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 775 din 10 mai 2022
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.366 din 6 iunie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 20 iunie 2022  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul:– art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, cu modificările și completările ulterioare;– art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, ministrul muncii și solidarității sociale și ministrul finanțelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății ACTIVE CONEXE - S.A. București, societate din portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Indicatorii aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli al Societății ACTIVE CONEXE - S.A. București sunt obligatorii pentru conducerea societății, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Societății ACTIVE CONEXE - S.A. București poate fi rectificat, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului,
  Florian-Daniel Geantă
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
   +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALEOperatorul economic: Societatea ACTIVE CONEXE - S.A.Sediul/Adresa: str. Teheran nr. 17, et. 3, ap. 4, sectorul 1, BucureștiCod unic de înregistrare: 31029694
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2022
  ----