HOTĂRÂRE nr. 762 din 8 iunie 2022privind recunoașterea Asociației "Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare", județul Satu Mare, ca fiind de utilitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 16 iunie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe recunoaște Asociația „Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare“, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în comuna Petrești, satul Petrești, Str. Principală nr. 1, județul Satu Mare, ca fiind de utilitate publică.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  București, 8 iunie 2022.Nr. 762.----