ORDIN nr. 96 din 2 iunie 2022privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru exploatare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 15 iunie 2022  Având în vedere art. 13 și art. 21 alin. (1^2) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Licența de concesiune pentru exploatare nr. 3.526/2002 privind exploatarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Sărata Monteoru 1, județul Buzău, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea MONTEORU - S.A., identificată prin cod unic de înregistrare 1174552, în calitate de concesionar.  +  Articolul 2Se aprobă Licența de concesiune pentru exploatare nr. 17.733/2014 privind exploatarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Izvorul Cetății, județul Brașov, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea IZVORUL CETĂȚII CRIZBAV - S.R.L, identificată prin cod unic de înregistrare 25539702, în calitate de concesionar.  +  Articolul 3Se aprobă Licența de concesiune pentru exploatare nr. 19.661/2016 privind exploatarea resurselor de apă minerală terapeutică și nămol terapeutic din perimetrul Sângeorgiu de Mureș - Băi, județul Mureș, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea BĂILE SĂRATE - S.R.L., identificată prin cod unic de înregistrare 6753350, în calitate de concesionar.  +  Articolul 4Se aprobă Licența de concesiune pentru exploatare nr. 20.612/2017 privind exploatarea resurselor de bazalt din perimetrul Vorța Dedii, județul Hunedoara, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea BELEVION GEOTOPO - S.R.L., identificată prin cod unic de înregistrare 10818431, în calitate de concesionar. Notă
  Articolul 1 din ORDINUL nr. 164 din 27 iulie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 790 din 10 august 2022, prevede:
  Articolul 1
  Se aprobă transferul drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate potrivit Licenței de concesiune pentru exploatarea bazaltului nr. 20.612/2017 din perimetrul Vorța Dedii, județul Hunedoara, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 96/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 15 iunie 2022, de la BELEVION GEOTOPO - S.R.L., având număr de înregistrare la registrul comerțului J20/542/1998, cod unic de înregistrare 10818431 către HEIDELBERGCEMENT ROMÂNIA - S.A., având număr de înregistrare la registrul comerțului J40/5389/1998, cod unic de înregistrare 10640589.
   +  Articolul 5Se aprobă Licența de concesiune pentru exploatare nr. 22.377/2019 privind exploatarea resurselor de apă geotermală și apă minerală terapeutică din perimetrul Toplița - Ștrand Urmanczy, județul Harghita, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea EVERDUR - S.R.L., identificată prin cod unic de înregistrare 16230235, în calitate de concesionar.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Sorin-Călin Gal
  București, 2 iunie 2022.Nr. 96.----