ORDIN nr. 95 din 2 iunie 2022privind aprobarea licenței de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 98/2019, perimetrul Roșioara, județul Vâlcea
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 15 iunie 2022    Având în vedere art. 13 și art. 21 alin. (1^1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Licența de concesionare pentru explorare nr. 24.531/2022 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Roșioara, județul Vâlcea, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea BICA - S.R.L., cu sediul în comuna Orlești, satul Procopoaia, cod unic de înregistrare 6428635, în calitate de concesionar.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Sorin-Călin Gal
    București, 2 iunie 2022.Nr. 95.----