ORDIN nr. 228 din 13 februarie 2014 pentru stabilirea componenței Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic**)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 18 februarie 2014  **) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 157 din 16 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015.În baza prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se stabilește componența Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 17-02-2015, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 157 din 16 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015. )  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.006/2008 pentru stabilirea componenței Comisiei de avizare a distribuitorilor și a aparatelor de marcat electronice fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 4 iulie 2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Dan Manolescu,
  secretar de stat
  București, 13 februarie 2014.Nr. 228.  +  Anexă
  COMPONENȚA
  Comisiei de autorizare a distribuitorilor
  pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic
  (la 17-02-2015, Titlul anexei a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 157 din 16 februarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015. ) 1. Directorul general al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - președinte (la 07-03-2018, Punctul 1. din Anexă a fost modificat de Articolul III din ORDINUL nr. 1.523 din 26 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 07 martie 2018 ) 2. Directorul general adjunct al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - vicepreședinte (la 07-03-2018, Punctul 2. din Anexă a fost modificat de Articolul III din ORDINUL nr. 1.523 din 26 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 07 martie 2018 ) 3. Directorul general al Direcției generale de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - membru (la 30-07-2020, Punctul 3. din Anexă a fost modificat de Articolul III din ORDINUL nr. 2.197 din 21 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 30 iulie 2020 ) 4. Directorul general al Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru (la 05-07-2022, Punctul 4. din Anexă a fost modificat de Articolul III din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 5. Directorul general al Direcției generale de informații fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru6. Directorul general al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor - membru (la 05-07-2022, Punctul 6. din Anexă a fost modificat de Articolul III din ORDINUL nr. 1.502 din 27 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 05 iulie 2022 ) 7. Reprezentantul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor - membruNOTĂ:În cazuri justificate, președintele comisiei este înlocuit de vicepreședinte, care exercită toate atribuțiile președintelui.În cazuri justificate, la ședințele comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnați de aceștia.------