DECIZIE nr. 270 din 1 octombrie 2014privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 1 octombrie 2014  Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, prin Adresa înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/4.288 din 26 septembrie 2014,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 3 alin. (8) și (9) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, următoarele persoane se numesc în Consiliul de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară:1. Hajnalka Ildiko Vig - președinte, director general, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară; (la 27-06-2022, Punctul 1. din Articolul 1 a fost modificat de Articolul 3 din DECIZIA nr. 385 din 27 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 27 iunie 2022 ) 2. Iohan Neuner - membru, rector al Universității Tehnice de Construcții București;3. Sergiu Țâra - membru, director executiv - Asociația Comunelor din România;4. Vasile Varga - membru, reprezentant al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România; (la 30-12-2021, Punctul 4. din Articolul 1 a fost modificat de Articolul 3 din DECIZIA nr. 596 din 30 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1248 din 30 decembrie 2021 ) 5. Melania Rusnac - membru, director general - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;6. Toró Gyöngyi - membru, consilier cabinet ministru - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; (la 19-05-2021, Punctul 6. din Articolul 1 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 315 din 19 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 19 mai 2021 ) 7. Szallos Nándor - membru, director general adjunct - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; (la 19-05-2021, Punctul 7. din Articolul 1 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 315 din 19 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 19 mai 2021 ) 8. Sorin Munteanu - membru, reprezentant al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România; (la 30-12-2021, Punctul 8. din Articolul 1 a fost modificat de Articolul 3 din DECIZIA nr. 596 din 30 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1248 din 30 decembrie 2021 ) 9. Valeria Mateescu - membru, director economic - Asociația Municipiilor din România. (la 24-11-2017, Punctul 9. din Articolul 1 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 706 din 24 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 24 noiembrie 2017 )  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă:a) Decizia prim-ministrului nr. 456/2012 privind numirea unor membri în Consiliul de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 27 august 2012, cu modificările ulterioare;b) Decizia prim-ministrului nr. 463/2012 privind numirea unor membri în Consiliul de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 4 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  București, 1 octombrie 2014.Nr. 270.--------