HOTĂRÂRE nr. 1 din 19 martie 2008privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 24 martie 2008  Notă
  A se vedea și HOTĂRÂREA nr. 5 din 17 februarie 2009, HOTĂRÂREA nr. 48 din 21 decembrie 2012, HOTĂRÂREA nr. 11 din 1 aprilie 2014, HOTĂRÂREA nr. 37 din 29 septembrie 2014 prin care s-a stabilit componența nominală a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO.
  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, prin transformarea Grupului de prietenie cu UNESCO în comisie permanentă comună.  +  Articolul 2Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, denumită în continuare Comisia, are următoarele atribuții:a) asigură legătură cu UNESCO și cu organismele sale aflate pe teritoriul României;b) monitorizează situația monumentelor înscrise pe lista UNESCO aflate pe teritoriul României și face, în consecință, propuneri factorilor de decizie implicați;c) face propuneri pentru intrarea pe lista UNESCO a unor monumente aflate pe teritoriul României;d) este consultată și avizează proiectele de legi care privesc monumentele aflate pe lista UNESCO;e) susține acțiunile Comisiei Naționale a României pentru UNESCO;f) facilitează contactul parlamentarilor români, membri ai comisiei, cu organismele similare ale parlamentelor statelor europene.  +  Articolul 3(1) Comisia este formată din 21 de membri, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 17-02-2021, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 15 din 17 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 17 februarie 2021 ) (2) Biroul comisiei este format din președinte, un vicepreședinte și un secretar, aleși prin vot de către membrii Comisiei, în prima ședință a acesteia.  +  Articolul 4În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Comisia va elabora un regulament propriu de organizare și funcționare, care se supune aprobării Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului.  +  Articolul 5Pe data adoptării prezentei hotărâri, activitatea Grupului de prietenie cu UNESCO, constituit prin Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 4 mai 2005, cu modificările ulterioare, își încetează activitatea.Această hotărâre a fost adoptată în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din data de 19 martie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LUCIAN AUGUSTIN BOLCAȘ
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 19 martie 2008.Nr. 1.  +  Anexă
  COMPONENȚA NOMINALĂ
  a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO
  1.PreședinteCătăuță Ana-Maria, deputat - Grupul parlamentar al PSD
  2.VicepreședinteNegoi Eugen-Remus, senator - Grupul parlamentar al Alianței USR PLUS
  3.SecretarBica Dănuț, senator - Grupul parlamentar al PNL
  4.MembruBulai Oana-Gianina, deputat - Grupul parlamentar al PSD
  5. Dâncu Vasile, senator - Grupul parlamentar al PSD
  6. Firea Gabriela, senator - Grupul parlamentar al PSD
  7. Floroiu Ionel, deputat - Grupul parlamentar al PSD
  8. Lungu Romeo-Daniel, deputat - Grupul parlamentar al PSD
  9. Weber Mihai, deputat - Grupul parlamentar al PSD
  10.  
  11. Bumb Sorin-Ioan, senator - Grupul parlamentar al PNL
  12. Căuș Vasile-Aurel, deputat - Grupul parlamentar al PNL
  13. Cazan Laurențiu-Nicolae, deputat - Grupul parlamentar al PNL
  14. Fădor Angelica, deputat - Grupul parlamentar al PNL
  15. Buzoianu Diana-Anda, deputat - Grupul parlamentar al Alianței USR PLUS
  16. Viașu Cosmin-Cristian, senator - Grupul parlamentar al Alianței USR PLUS
  17. Teniță Dragoș-Cătălin, deputat - Grupul parlamentar al Alianței USR PLUS
  18. Chelaru Mircia, deputat - Grupul parlamentar AUR
  19. Csép Éva-Andrea, deputat - Grupul parlamentar al UDMR
  20. Novák Csaba-Zoltán, senator - Grupul parlamentar al UDMR
  21. Ghera Giureci-Slobodan, deputat - Grupul parlamentar al minorităților naționale
  (la 22-06-2022, Anexa a fost modificată de HOTĂRÂREA nr. 12 din 22 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022 )