HOTĂRÂRE nr. 12 din 17 februarie 2021privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 18 februarie 2021  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă componența nominală și conducerea Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 17 februarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  LUDOVIC ORBAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  București, 17 februarie 2021.Nr. 12.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA NOMINALĂ ȘI CONDUCEREA
  Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa
  I. Membri titulari1. Romașcanu Lucian, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD2. Dunava Costel Neculai, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD3. Fenechiu Cătălin-Daniel, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL4. Thellmann Christine, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL (la 04-05-2022, Punctul 4. din Punctul I. , ANEXĂ a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 4 din 3 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 04 mai 2022 ) 5. Mihail Radu-Mihai, senator, membru al Grupului parlamentar al Alianței USR-PLUS, președinte6. Stoica Ciprian-Titi, deputat, membru al Grupului parlamentar al AUR (la 04-05-2022, Punctul 6. din Punctul I. , ANEXĂ a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 4 din 3 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 04 mai 2022 ) 7. Hajdu Gábor, deputat, membru al Grupului parlamentar al UDMRII. Membri supleanți 1. Toanchină Marius-Gheorghe, senator, membru al Grupului parlamentar al PSD2. Toader Bogdan-Andrei, deputat, membru al Grupului parlamentar al PSD3. Gorghiu Alina-Ștefania, senator, membru al Grupului parlamentar al PNL (la 22-06-2022, Punctul 3. din Punctul II. , ANEXĂ a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 17 din 22 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022 ) 4. Alexe Florin-Alexandru, deputat, membru al Grupului parlamentar al PNL (la 04-05-2022, Punctul 4. din Punctul II. , ANEXĂ a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 4 din 3 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 04 mai 2022 ) 5. Miftode Marius-Andrei, deputat, membru al Grupului parlamentar al Alianței USR-PLUS6. Pușcașu Lucian-Florin, deputat, membru al Grupului parlamentar al AUR7. Könczei Csaba, deputat, membru al Grupului parlamentar al UDMR
  ----