HOTĂRÂRE nr. 737 din 2 iunie 2022privind recunoașterea Asociației Culturale Opera 2 You ca fiind de utilitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 7 iunie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe recunoaște Asociația Culturală Opera 2 You, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, piața Ștefan cel Mare nr. 24, demisol, județul Cluj, ca fiind de utilitate publică.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  București, 2 iunie 2022.Nr. 737.----