HOTĂRÂRE nr. 710 din 25 mai 2022privind recunoașterea Asociației Pro Bartok ca fiind de utilitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 31 mai 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe recunoaște Asociația Pro Bartok, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în Sânnicolau Mare, Strada Republicii nr. 7, ap. 1, județul Timiș, România, ca fiind de utilitate publică.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul culturii,
  Diana-Ștefana Baciuna,
  secretar de stat
  București, 25 mai 2022.Nr. 710.-----