ORDIN nr. 541 din 20 mai 2022privind aprobarea unor derogări de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 mai 2022    Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1), art. 40^1, art. 41 alin. (21) și (22) și ale art. 41^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 19 lit. o) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă derogările de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1092 din 21 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în Republica Moldova sau în România, în următoarele condiții:1. vehiculele sunt compuse dintr-un autovehicul tractor înmatriculat în România sau în Republica Moldova, indiferent de țara de înmatriculare a semiremorcii tractate de acestea;2. vehiculele sunt compuse dintr-un autovehicul cu două axe cu semiremorcă cu 3 axe care transportă unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare, dacă masa totală a vehiculului este mai mică sau cel mult egală cu 47,0 tone și înălțimea mai mică sau cel mult egală cu 4,50 m;3. vehiculele sunt compuse dintr-un autovehicul cu 3 axe cu semiremorcă cu două sau 3 axe care transportă unul sau mai multe containere sau cutii mobile, cu o lungime maximă totală de până la 45 de picioare, dacă masa totală a vehiculului este mai mică sau cel mult egală cu 50,0 tone și înălțimea mai mică sau cel mult egală cu 4,50 m;4. masele pe axe ale vehiculelor prevăzute la punctele 2 și 3 nu depășesc masele maxime pe axe care pot fi autorizate în circulație, așa cum sunt ele prevăzute la art. 41 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;5. traseul autorizat va avea ca puncte de origine/destinație Constanța port - Albița PTF, autorizațiile speciale de transport putând fi emise pentru ambele sensuri ale traseului.  +  Articolul 2Derogările de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018, cu modificările și completările ulterioare, aprobate potrivit art. 1, se aplică până la data încetării conflictului din Ucraina, dar nu mai mult de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin Mihai Grindeanu
    București, 20 mai 2022.Nr. 541.----