ORDIN nr. 145 din 20 mai 2022privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 mai 2022  În temeiul:– prevederilor art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– prevederilor art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;– prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021,președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se aprobă forma și conținutul notificării prevăzute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.(2) Forma și conținutul notificării sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Notificarea prevăzută la art. 1 se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei notificari.onpcsb.ro, de către următoarele entități raportoare:a) furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Lege, așa cum sunt definiți la art. 2 lit. l) din Lege - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) din Lege;b) furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g^1) din Lege;c) furnizorii de portofele digitale - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g^2) din Lege;d) agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege;e) alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Lege;f) persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege;g) persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult - entități prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege.  +  Articolul 3În vederea transmiterii notificării prevăzute la art. 1, entitățile raportoare încarcă în platformă următoarele informații:a) datele de identificare;b) datele de contact;c) datele de identificare ale entității-mamă, dacă este cazul;d) tipul notificării - începerea, suspendarea, încetarea activității sau în desfășurarea activității;e) activitățile pentru care se face notificarea;f) data la care începe, se suspendă sau încetează activitatea sau data de la care este în desfășurare activitatea;g) statul de rezidență fiscală.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 5 zile de la data publicării.
  Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
  Adrian Cucu
  București, 20 mai 2022.Nr. 145.  +  ANEXĂ
  NOTIFICARE
  ----