HOTĂRÂRE nr. 694 din 25 mai 2022privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat și acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgență, cu titlu gratuit, pentru Republica Ucraina, pentru protecția populației refugiate în contextul escaladării conflictului de pe teritoriul ucrainean
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 26 mai 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4^1 alin. 2, art. 5 alin. 1 lit. a) și alin. 3, al art. 8 alin. 3, precum și al art. 13 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat și acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgență, cu titlu gratuit, pentru Republica Ucraina, constând în cantitățile de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 9.815.369,37 lei, exclusiv TVA, exclusiv transportul.(2) Cantitatea de benzină și motorină prevăzută în anexă se scoate din stocul rezervă de stat, la parametrii specificațiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc, și poate fi diminuată în funcție de posibilitățile tehnologice de încărcare la capacitatea maximă a cisternelor de transport.  +  Articolul 2Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale scade din gestiune, la prețurile de înregistrare, prin debitarea contului 6890100 „Cheltuieli privind rezerva de stat“, cantitățile de produse prevăzute în anexă, aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, pe baza documentelor justificative întocmite conform prevederilor legale.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Externe întreprinde, pe cale diplomatică, demersurile necesare în vederea predării ajutorului umanitar.  +  Articolul 4(1) Transportul cantității de 500 tone benzină și 500 tone motorină din cantitatea totală prevăzută în anexă se declanșează prompt, ca măsură absolut necesară în cadrul acțiunilor imediate de intervenție operativă, și se realizează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale prin achiziționarea serviciilor de transport feroviar și a celor anexe și auxiliare acestora, prevăzute de Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2005, republicată, cu modificările ulterioare, precum și de Normele uniforme privind transporturile pe căile ferate din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007, cu modificările și completările ulterioare.(2) Transportul celorlalte cantități de 526 tone benzină și 474 tone motorină din cantitatea totală prevăzută în anexă se asigură cu mijloace de transport ale Ministerului Apărării Naționale.(3) Transportul cazarmamentului prevăzut în anexă se asigură cu mijloace de transport ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.(4) Transportul celorlalte cantități de produse prevăzute în anexă se asigură cu mijloace de transport ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.(5) Cheltuielile aferente participării la acțiune pentru personalul din cadrul unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cheltuielile de transport pe parcurs intern, cheltuielile ocazionate de golirea vagoanelor-cisternă și orice alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acțiunii prevăzute la alin. (1), realizată cu mijloace puse la dispoziție de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale prevăzute la alin. (4), precum și orice alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acțiunii prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul activității finanțate integral din venituri proprii al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, aprobat conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 5Predarea produselor prevăzute în anexă se realizează în punctele de frontieră, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, de către reprezentanții Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerului Apărării Naționale și ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență autorităților abilitate de Guvernul Republicii Ucraina.  +  Articolul 6Ministerul Apărării Naționale, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale prin unitățile teritoriale subordonate vor întreprinde demersurile necesare pentru rambursarea procentuală de către Comisia Europeană a cheltuielilor de transport efectuate, acestea fiind virate în bugetele instituțiilor implicate, corespunzător sursei de finanțare din care au fost efectuate cheltuielile respective.  +  Articolul 7Fondurile necesare reîntregirii stocului rezervă de stat diminuat cu cantitățile prevăzute în anexă se asigură din veniturile proprii ale Activității pentru intervenții operative și reîntregirea stocurilor diminuate, înființată pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, conform art. 1 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014 privind înființarea pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și pe lângă fiecare unitate teritorială a unor activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare, cu modificarea corespunzătoare a programului anual pentru constituirea și reîntregirea stocurilor rezervă de stat, elaborat pe surse de finanțare.  +  Articolul 8Pentru reîntregirea stocurilor diminuate ca urmare a acordării ajutoarelor umanitare prevăzute la art. 1 se aprobă achiziționarea ca stocuri de urgență a cantităților deficitare, necesare susținerii continue a acțiunilor umanitare, pe fondul intensificării crizei umanitare regionale, care se poate realiza în aplicarea art. 1^1 lit. g) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, în limita bugetului de venituri și cheltuieli al Activității finanțate integral din venituri proprii pentru intervenții operative și reîntregirea stocurilor diminuate, aprobat conform reglementărilor legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,
  Georgian Pop
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 25 mai 2022.Nr. 694.  +  ANEXĂ
  LISTA
  produselor scoase din rezervele de stat și acordate de către România
  ca ajutor umanitar extern de urgență, cu titlu gratuit, pentru Republica Ucraina
  Nr. crt.ProdusulU.M.CantitateaValoarea fără TVA (lei)Valoarea cu TVA (lei)
  012345
  1Paturibuc.500135.000160.650
  2Saltele de patbuc.50085.000101.150
  3Păturibuc.50032.50038.675
  4Cearșafuri de patbuc.1.00030.00035.700
  5Pernebuc.50017.50020.825
  6Fețe de pernăbuc.1.0006.0007.140
  7Benzinătone1.0264.104.0004.883.760
  8Motorinătone9744.870.0005.795.300
  9Conserve de carne de porckg5.85067.97774.094,93
  10Conserve din legumekg6.30070.37176.704,39
  11Conserve de pateu de ficatkg6.24055.84860.874,32
  12Conserve de fasole cu costițăkg6008.532,119.300
  13Ulei rafinat din floarea-soareluilitri4.86043.74047.676,60
  14Paste făinoasekg5.00047.522,9451.800
  15Lapte prafkg29413.027,5214.200
  16Mălaikg11.00033.00035.970
  17Făinăkg10.66031.98034.852,20
  18Zahărkg9.60035.52038.716,80
  19Orezkg9.80034.00637.066,54
  20Apă mineralălitri47.88093.844,80102.290,83
  Total produse9.815.369,3711.626.746,61
  -----