ORDIN nr. 846 din 24 mai 2022pentru aprobarea modelului cererii, al declarației pe propria răspundere, precum și al situației centralizatoare în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 26 mai 2022  Având în vedere prevederile art. 9 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia,în temeiul prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale,ministrul muncii și solidarității sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea de către beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia, a tichetului social pe suport electronic pentru alimente/masă caldă - familie cu copii, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea de către beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 a tichetului social pe suport electronic pentru alimente/masă caldă pentru persoanele fără adăpost, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă modelul situației centralizatoare întocmite de către primării, prevăzută la art. 9 alin. (5) și (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 24 mai 2022.Nr. 846.  +  Anexa nr. 1
  - Model - cerere și declarație pe propria răspundere
  pentru solicitarea tichetului social electronic pentru alimente/masă caldă - familie cu copii -
  (la 21-06-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 970 din 16 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 21 iunie 2022 )
   +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 3
  - model -

  Situație centralizatoare cuprinzând familiile cu copii* care solicită tichet social electronic
  pentru alimente/masă caldă, altele decât beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei sau de ajutor social
  Nr. crt.NumePrenumeCNPLocalitateStradaNr. stradă/clădireBlocScaraEtajAp.Oficiu poștalNr. părințiNr. copii în familieVenit net (lei)Nr. pensionari în familieNr. persoane cu handicap în familie
  1
  2
  * Prin familii cu copii se înțelege familiile care au cel puțin 2 copii în întreținere sau familiile monoparentale, indiferent de numărul de copii în întreținere.
  - model -
  Situație centralizatoare cuprinzând persoanele fără adăpost care solicită tichet social electronic
  pentru alimente/masă caldă, altele decât beneficiarii de ajutor social
  Nr.crt.NumePrenumeCNPLocalitateStrada**Nr. stradă/clădire**Bloc**Sc.**Etaj**Ap.**Oficiu poștalVenit net (lei)Pensionar (DA/NU)Persoană cu handicap (DA/NU)
  1
  2
  ** Numai dacă se pot identifica aceste informații.
  ----