DECIZIE nr. 334 din 25 mai 2022privind eliberarea domnului Marius Bălu din funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul Ministerului Apărării Naționale
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 25 mai 2022  Având în vedere propunerea formulată de ministrul apărării naționale prin Adresa nr. M1.377 din 19 mai 2022, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.727 din 19 mai 2022,în temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 12 și art. 39 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICLa data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Marius Bălu se eliberează din funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul Ministerului Apărării Naționale.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 25 mai 2022.Nr. 334.-----