ORDIN nr. 644/351/2022privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 644 din 7 aprilie 2022
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Nr. 351 din 19 aprilie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 25 mai 2022  Având în vedere dispozițiile:– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;– art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 37/83/2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a Clasificării ocupațiilor din România;– Referatului privind actualizarea Clasificării ocupațiilor din România (COR) nr. 712/DPOCMP din 5.04.2022,în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și solidarității sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul IClasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu, secretar de stat
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
   +  ANEXĂ
  LISTA
  ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale care modifică și completează Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)
  Nr. crt.Denumirea ocupațieiCod COR
  1.creator/conceptor articole vestimentare311944
  2.expert comunicare guvernamentală243224
  3.expert e-guvernare242234
  4.inspector de urmărire și administrare bunuri261924
  5.manager comunicare guvernamentală121311
  6.specialist marketing online243105
  7.tehnician de radiologie și imagistică licențiat226928
  Se mută ocupația „instructor de dans“ din grupa de bază 2653 Dansatori și coregrafi în grupa de bază 3423 Instructori și coordonatori de programe de pregătire fizică și activități recreative la codul 342310.Se redenumește ocupația „operator la utilaje de forjat dirijat“ ca „operator la utilaje de foraj dirijat“ și păstrează același cod 834204 în grupa de bază 8342 Conducători de mașini și utilaje terasiere.
  -----