ORDIN nr. 81 din 16 mai 2022privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 25 mai 2022  Având în vedere:– Referatul Direcției generale inspecție și supraveghere teritorială a activităților miniere și a operațiunilor petroliere înregistrat cu nr. 400.407 din 28.04.2022;– art. 5.4, 6.2 și 14.1 din Acordul petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială „Oil Terminal“ - S.A. Constanța, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002,în temeiul prevederilor art. 2 lit. d) și art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 283/2020 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 8 octombrie 2020.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Sorin-Călin Gal
  București, 16 mai 2022.Nr. 81.  +  Anexa nr. 1
  TARIFE
  pentru derularea operațiunilor de transport prin terminalul petrolier
  MOTORINĂ ȘI BIODIESEL
  Tipul prestațieiCantitateaTarif
  lei/tonă
  012
  Descărcare motorină din cisterne de cale ferată și încărcare la navăCantități mai mici de 30.000 tone/lună22,67
  Între 30.000 și 50.000 tone/lună21,43
  Peste 50.000 tone/lună20,15
  Descărcare motorină din cisterne de cale ferată în rezervor și transfer la rezervorul de livrare pentru încărcare ulterioară în cisterne de cale ferată/autocisterneIndiferent de cantitate22,65
  Descărcare motorină din autocisterne în rezervor și transfer la rezervorul de livrare pentru încărcare ulterioară în cisterne de cale ferată/autocisterneIndiferent de cantitate25,85
  Descărcare motorină din navă în rezervoarele din Secția Platformă SudIndiferent de cantitate12,80
  Descărcare motorină din navă în rezervoarele din Secția Platformă NordIndiferent de cantitate16,70
  Descărcare motorină din navă în rezervoarele din Secția Platformă PortIndiferent de cantitate15,71
  Descărcare motorină din barje maritime în cisterne CF în Secția Platformă Sud, cu pompa barjelorIndiferent de cantitate35,94
  Descărcare motorină din nave maritime în cisterne CF în Secția Platformă Sud, cu pompa navelorIndiferent de cantitate35,94
  Încărcare motorină din rezervor în cisterne de cale ferată Indiferent de cantitate29,25
  Încărcare motorină din rezervor în autocisterneIndiferent de cantitate30,28
  Încărcare motorină din rezervor în navă/barjeIndiferent de cantitate21,96
  Încărcare motorină din rezervor în tank bunkeraj > 100 tone/lotIndiferent de cantitate25,22
  Tarif in tank transferIndiferent de cantitate4,55
  Descărcare biodiesel din cisterne de cale ferată în rezervorul de condiționareIndiferent de cantitate17,74
  Descărcare biodiesel din autocisterne în rezervorul de condiționareIndiferent de cantitate26,31
  Condiționare motorină prin amestec cu biodieselIndiferent de cantitate12,62
  Încărcare din rezervor în tank bunkeraj ≤ 100 tone/lotIndiferent de cantitate2.521,69
  NOTĂ: Tarifele nu includ consumurile tehnologice și TVA.
  BENZINĂ
  Tipul prestațieiCantitateaTarif
  lei/tonă
  012
  Descărcare din cisterne de cale ferată și încărcare la navăCantități mai mici de 30.000 tone/lună20,15
  Între 30.000 și 50.000 tone/lună19,56
  Peste 50.000 tone/lună17,65
  Descărcare din cisterne de cale ferată în rezervor și transfer la rezervorul de livrare pentru încărcarea ulterioară la cisterne de cale ferată/autocisterneIndiferent de cantitate20,16
  Descărcare din navă în rezervorIndiferent de cantitate13,16
  Descărcare din barje în rezervorIndiferent de cantitate14,78
  Încărcare din rezervor în cisterne de cale feratăIndiferent de cantitate22,65
  Încărcare din rezervor în autocisterneIndiferent de cantitate29,21
  Încărcare din rezervor în navă/barjeIndiferent de cantitate19,52
  Tarif in tank transferIndiferent de cantitate4,55
  NOTĂ: Tarifele nu includ consumurile tehnologice și TVA.ȚIȚEI
  Tipul prestațieiCantitateaTarif
  lei/tonă
  012
  Descărcare din navă și predare la S.C. CONPET - S.A.Cantități mai mici de 100.000 tone/lună21,78
  Între 100.000 și 190.000 tone/lună21,10
  Între 190.000 și 230.000 tone/lună16,81
  Peste 230.000 tone/lună16,07
  Descărcare din navă în rezervor și transfer la rezervorul de livrare în vederea încărcării ulterioare în cisterne de cale feratăIndiferent de cantitate16,70
  Încărcare din rezervor în cisterne de cale feratăIndiferent de cantitate29,25
  Descărcare din cisterne de cale ferată în rezervor în vederea încărcării ulterioare la naveIndiferent de cantitate22,94
  Încărcare din rezervor la navăIndiferent de cantitate18,31
  Tarif in tank transferIndiferent de cantitate4,55
  Descărcare din navă în rezervor și pompare din rezervor la navăIndiferent de cantitate31,79
  Descărcare între două nave acostate în două dane petroliere prin transbord direct, utilizând instalațiile prestatoruluiIndiferent de cantitate8,46
  Primire pe conductă CONPET în rezervor în vederea încărcării ulterioare la nave/cisterne de cale ferată sau predării la CONPET pentru pompare pe conductăIndiferent de cantitate11,56
  Predare din rezervor pe conductăIndiferent de cantitate7,80
  NOTĂ: Tarifele nu includ consumurile tehnologice și TVA.
   +  Anexa nr. 2
  TARIFE
  pentru derularea operațiunilor de depozitare prin terminalul petrolier
  MOTORINĂ ȘI BIODIESEL
  Intervalul de depozitareTarif
  lei/tonă/zi
  01
  De la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi 0,21
  Începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi0,29
  Începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport:0,52
  - pentru cantități descărcate până la 200.000 tone/an  
  - pentru cantități descărcate mai mari de 200.000 tone/an și mai mici sau egale cu 300.000 tone/an0,47
  - pentru cantități descărcate mai mari de 300.000 tone/an și mai mici sau egale cu 400.000 tone/an0,41
  - pentru cantități descărcate mai mari de 400.000 tone/an0,35
  BENZINĂ ȘI ȚIȚEI
  Intervalul de depozitareTarif
  lei/tonă/zi
  01
  De la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 15-a zi 0,21
  Începând cu a 16-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport până în a 30-a zi0,29
  Începând cu a 31-a zi de la data terminării descărcării mijlocului de transport 0,52
  -----