ORDIN nr. 799 din 13 mai 2022pentru aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a proiectelor în cadrul programelor de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2022
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 25 mai 2022  Având în vedere:– prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 435/2022 privind aprobarea unor programe de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice;– prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul:– prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 435/2022 privind aprobarea unor programe de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice;– prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale,ministrul muncii și solidarității sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de evaluare și selecție a proiectelor din cadrul programelor de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2022, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția politici servicii sociale, Direcția politici beneficii sociale, Direcția generală planificare bugetară și management financiar din cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  București, 13 mai 2022.Nr. 799.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde evaluare și selecție a proiectelor în cadrul programelor de interes național pentrudezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernuluinr. 435/2022