DECIZIE nr. 333 din 24 mai 2022privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura Iftimie a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sportului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24 mai 2022  Având în vedere propunerea Ministerului Sportului formulată prin Adresa nr. 39 din 17 martie 2022, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.091 din 17 martie 2022 și la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/8.481/M.N. din 18 martie 2022, precum și adresele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 14.051, nr. 14.782/2022 conexate cu Adresa nr. 19.814/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) și al art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Laura Iftimie, șef serviciu grad II, Serviciul comunicare și relații cu publicul, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sportului pentru o perioadă de 6 luni.  +  Articolul 2La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 72/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura Iftimie a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 21 ianuarie 2022, își încetează aplicabilitatea.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 24 mai 2022.Nr. 333.----