DECIZIE nr. 332 din 24 mai 2022privind numirea domnului Andrei-Simion Ijac în funcția de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24 mai 2022  Având în vedere propunerea ministrului culturii formulată prin Adresa nr. 3.480 din 10 mai 2022, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.538 din 11 mai 2022 și la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/14.518/M.N. din 16 mai 2022,în temeiul art. 29 și al art. 31 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 180 alin. (1) și (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andrei-Simion Ijac se numește în funcția de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 24 mai 2022.Nr. 332.----