DECIZIE nr. 329 din 24 mai 2022privind exercitarea unor atribuții
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24 mai 2022  Având în vedere faptul că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este instituție publică centrală responsabilă pentru coordonarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană pentru perioada de programare financiară 2021-2027,reținându-se cerința legală a evitării oricărei situații de încălcare a regimului conflictului de interese, astfel cum este reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 694/M.I.B. din 18 mai 2022, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 17/14.050 din 18 mai 2022, și Adresa Agenției Naționale de Integritate nr. 2.057 din 3 februarie 2020,în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  ARTICOL UNICÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat, în calitate de reprezentant al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, este împuternicit să semneze documentele a căror elaborare derivă din calitatea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de instituție publică centrală responsabilă pentru coordonarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană pentru perioada de programare financiară 2021-2027, precum și documentele naționale de programare a fondurilor europene 2021-2027 care privesc activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională NordVest, precum și pentru Programul operațional Transport.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  București, 24 mai 2022.Nr. 329.----