RECTIFICARE nr. 323 din 3 mai 2022referitoare la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 323/2022
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE DE UTILITĂȚI PUBLICE - A.N.R.S.C.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 24 mai 2022    La Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 323/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 13 mai 2022, se fac următoarele rectificări:– la anexa nr. 2 [anexa nr. 1b) la metodologie] - Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la canalizare, în tabel, la nr. crt. 10, în coloana „U.M.“, în loc de: „mii/mc“ se va citi: „mii mc“;– la anexa nr. 3 [anexa nr. 2a) la metodologie] - Fișa de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea prețurilor la apă, în titlu, în loc de: „ajustarea sau modificarea prețurilor“ se va citi: „ajustarea prețurilor“;– la anexa nr. 6 [anexa nr. 3b) la metodologie] - Fișa de fundamentare pentru modificarea tarifelor la canalizare, în tabel, la nr. crt. 10, în coloana „Specificație“, în loc de: „Cantitate livrată programată, inclusiv din consum propriu (Q)“ se va citi: „Cantitate procesată programată, inclusiv consum propriu (Q)“.-----