HOTĂRÂRE nr. 669 din 18 mai 2022privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părți dintr-un imobil situat în județul Vaslui, aflat în administrarea Curții de Conturi, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, schimbarea destinației unei alte părți din același imobil, precum și actualizarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 24 mai 2022  Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum și ale art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 și art. 361 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unei părți dintr-un imobil situat în județul Vaslui, aflat în administrarea Curții de Conturi, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar ale imobilului situat în județul Vaslui, aflat în administrarea Curții de Conturi, precum și schimbarea destinației unei părți a acestuia din centrală termică în garaj auto, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Se aprobă actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi, având datele de identificare și valorile de inventar prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Curtea de Conturi, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Președintele Curții de Conturi,
  Mihai Busuioc
  București, 18 mai 2022.Nr. 669.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a unei părți dintr-un imobil situat în județul Vaslui, aflat în administrarea Curții de Conturi,
  care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
  Codul de clasificațieNr. MFDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiBaza legalăAnul dobândiriiCarte funciară CFVecinătățiCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea de înregistrare în contabilitate (lei)Schimbări preconizate
  8.29.0735293 - parțialClădire sediu Camera de Conturi VasluiStr. M. Kogălniceanu nr. 28, municipiul Vaslui, județul VasluiContract v-c 706/19941994CF 80309-C5 VasluiN - nr. cadastral 5399 S - str. Vasile Alecsandri E - nr. cadastral 3231 V - str. Mihail KogălniceanuC5 - coș de fum: Sc - 4 mp35.068,00Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului situat în județul Vaslui, aflat în administrarea Curții de Conturi,
  care rămâne în domeniul public al statului și pentru care se actualizează descrierea tehnică
  și valoarea de inventar și se schimbă destinația unei părți a acestuia
  Codul de clasificațieNr. MFDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiBaza legalăAnul dobândiriiCarte funciară CFVecinătățiCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea de înregistrare în contabilitate (lei)Schimbări preconizate
  8.29.0735293Clădire sediu Camera de Conturi VasluiStr. M. Kogălniceanu nr. 28, municipiul Vaslui, județul VasluiContract v-c 706/19941994CF 80309 Vaslui CF 80309-C1 CF 80309-C2 CF 80309-C3 CF 80309-C4N - nr. cadastral 5399 S - str. Vasile Alecsandri E - nr. cadastral 3231 V - str. Mihail KogălniceanuRegim de înălțime: C1 - P + 3E Sc - 293 mp; Su - 766,44 mp; Sd - 1.288 mp C2 - garaj auto: Sc - 74 mp; Sd - 74 mp C3 -anexă: Sc - 12 mp; Sd - 12 mp C4 - anexă: Sc - 6 mp; Sd - 6 mp S teren - 1.424 mValoare clădire - 3.233.904,36 Valoare teren - 1.095.576,00 Total valoare 4.329.480,36C2 - centrală termică; se schimbă destinația în garaj auto.
   +  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi, pentru care se face actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar
  Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresaVecinătățiBaza legalăCaracteristicile tehniceNumăr carte funciarăValoarea de inventar - lei -
  0123456789
  1.352608.29.07Clădire sediu Camera de Conturi AradBd. General Dragalina nr. 10, municipiul Arad, județul AradN - DGSPC S - proprietate privată E - proprietate privată V - Hotel AradulHotărârea Guvernului nr. 503/1994 Contract v-c 38.402/2003Regim de înălțime: S + P + E Sc - 527 mp Su - 1.056,03 mp Sd - 1.503 mp S teren - 1.120 mpCF 352240 AradCF 352240-C1Valoare clădire - 3.842.197,62Valoare teren - 1.158.099,00Total valoare 5.000.296,62
  2.352618.29.07Clădire sediuCamera de Conturi BacăuStr. Nicolae Bălcescu nr. 5, municipiul Bacău, județul BacăuN - Parcul TrandafirilorS - policlinicăE - restaurantV - str. RăzboieniHotărârea Guvernului nr. 474/1994Hotărârea Guvernului nr. 1.084/1995Contract v-c1.090/1995Regim de înălțime: D + P + ESc - 1.155 mpSd - 886 mpDemisol - Su = 69 mpParter - Su = 388 mpEtaj - Su = 412 mpCasa scării: Su - 17 mp;Cote teren - 149 mpCF60275-C1-U22 BacăuValoare clădire - 3.780.599,12Valoare teren - 167.968,64Total valoare 3.948.567,76
  3.352878.29.07Clădire sediuCamera de Conturi Brașov1. Piața George Enescu nr. 3;2. Piața George Enescu nr. 2;municipiul Brașov, județul BrașovN - proprietate privatăS - proprietate privatăE - restaurantV - S.C. Aro Palace - S.A.Contract v-c718/19941. Regim de înălțime:S + P + 2ESc - 260 mpSu - 728 mpSd - 1.024 mpS teren - 260 mp2. Regim de înălțime: PSu - 61 mpCote părți comune - 61/452Cote teren - 293/2.1701. CF 139925 BrașovCF 139925-C12. CF 126402-C1-U1 BrașovValoare clădire - 3.363.206,08Valoare teren - 472.234,00Total valoare3.835.440,08
  4.352918.29.07Clădire sediuCamera de Conturi HunedoaraStr. 1 Decembrie 1918 nr. 24, municipiul Deva, județul HunedoaraN - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 26S - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 22E - teren viranV - Bd. 1 Decembrie 1918Contract v-c734/1995Regim de înălțime:D + P+ MSc - 848 mp Su - 1.526 mpSd - 2.097 mpS teren - 2.367 mpCF 69188 DevaCF 69188-C1Valoare clădire - 5.321.425,35Valoare teren - 2.650.950,00Total valoare7.972.375,35
  5.352738.29.07Clădire sediuCamera de Conturi IalomițaStr. Episcopiei nr. 3; Str. Episcopiei nr. 3, etaj 1, ap. 2;municipiul Slobozia, județul IalomițaN - str. Alexandru OdobescuS - Primăria SloboziaE - Str. EpiscopieiV - alee domeniu publicHotărârea Guvernului nr. 475/1994Hotărârea Guvernului nr. 678/2004HCL 201/20011. Regim de înălțime: C1 S + P + 2E - extindere sediuSc - 162 mpSu - 473,03 mpSd - 548 mp2. Regim de înălțime: C1-U2Etaj 1 - lot 2Sc - 273 mpSu - 206,32 mpSd - 273 mpS teren cotă indiviză - 137/273 mp1. CF31864-C1 Slobozia2. CF 31865 Slobozia3. CF 31865-C1-U2SloboziaValoare clădire - 1.973.906,18Valoare teren - 51.367,00Total valoare 2.025.273,18
  6.1646688.29.07Clădire sediuCamera de Conturi PrahovaStr. Bogdan Petriceicu Hașdeu nr. 19, municipiul Ploiești, județul PrahovaN - domeniu privat CJ PrahovaS - domeniu privat CJ PrahovaE - Str. Ardealului nr. 4 - proprietate privatăV - str. Bogdan Petriceicu HașdeuHotărârea Guvernului nr. 136/2019Regim de înălțime:C1: D + P + E + MSc - 230 mp Su - 587,05 mp Sd - 612,98 mpS teren - 850 mpCF 121888 Ploiești CF 121888-C1Valoare clădire - 1.894.147,55Valoare teren - 949.070,00Total valoare 2.843.217,55
  7.352798.29.07Clădire sediuCamera de Conturi SuceavaStr. Petru Rareș nr. 12, municipiul Suceava, județul SuceavaN - proprietate privatăS - str. Petru RareșE - Colegiul de Artă Ciprian PorumbescuV - proprietate privatăProtocol 8.101/1993Regim de înălțime: bloc S + P + 5EC1 - construcție cu 2 tronsoaneSc - 450 mp Su - 2.406,8 mpSd - 3.150 mpS teren - 450 mpCF 42331Suceava CF 42331-C1Valoare clădire - 11.101.723,67 Valoare teren - 508.365,00 Total valoare 11.610.088,67
  -----