ORDONANŢA DE URGENTA nr. 261 din 7 decembrie 2000privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 14 decembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2000, aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 nr. 77/2000, rectificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 146/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 30 septembrie 2000, şi prin Ordonanţa de urgenta de Guvernului nr. 156/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 13 octombrie 2000, se rectifica după cum urmează:
       
    - Venituri+ 313,1 miliarde lei;
    - Cheltuieli+ 313,1 miliarde lei.
  (2) Sinteza modificărilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole şi titluri, este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000, cu detalierea pe articole şi pe unele alineate de cheltuieli, este prevăzută în anexa nr. 2.
   +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Liviu Lucian AlbuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1
                                   
    BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT p e anul 2000
    - mii lei -
    Ca- pi- tolSub- cap.Titlu/ Art.Denumirea indicatoruluiProgram actual izat 2000Influente +/-Progra m rectificat 2000
    Bugetul asigurarilor sociale de statIntrari de credite as externe socBugetul igurarilor iale de statIntrari de credite externeBugetul asigurarilor sociale de statIntrari de credite externeTotal
      A   B12345=1+36=2+47=5+6
          VENITURI I. VENITURI CURENTE55.513.296.403 54.677.189.800   313.100.000   55.826.396.403 54.677.189.800   55.826.396.403 54.677.189.800
            A.VENITURI FISCALE51.052.891.867       51.052.891.867   51.052.891.867
            A1.IMPOZITE DIRECTE51.052.891.867       51.052.891.867   51.052.891.867
    0904       CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE51.052.891.867       51.052.891.867   51.052.891.867
      01   Contributii pentru asigurari sociale de stat42.961.526.467       42.961.526.467   42.961.526.467
      04   Contributii pentru pensia suplimentara7.070.627.900       7.070.627.900   7.070.627.900
      05   Contributia agricultorilor asigurati20.737.500       20.737.500   20.737.500
      06   Contributii ale agentilor economici pentru asigurari sociale pentru agricultori1.000.000.000       1.000.000.000   1.000.000.000
          B.VENITURI NEFISCALE3.624.297.933       3.624.297.933   3.624.297.933
    2204       DIVERSE VENITURI3.624.297.933       3.624.297.933   3.624.297.933
      13   Contributii pentru bilete de tratament si odihna324.297.933       324.297.933   324.297.933
      30   Încasari din alte surse3.300.000.000       3.300.000.000   3.300.000.000
          V.SUBVENTII836.106.603   313.100.000   1.149.206.603   1.149.206.603
    3704     SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT836.106.603   313.100.000   1.149.206.603   1.149.206.603
      04   Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat836.106.603   313.100.000   1.149.206.603   1.149.206.603
          CHELTUIELI-TOTAL55.513.296.40315.120.000313.100.00025.265.72155.826.396.40340.385.72155.866.782.124
        01A.CHELTUIELI CURENTE55.473.201.16811.485.757313.100.00018.632.50355.786.301.16830.118.26055.816.419.428
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL130.258.046     880.463130.258.046880.463131.138.509
        20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII1.961.342.66211.485.7573.100.00017.752.0401.964.442.66229.237.7971.993.680.459
        38   TRANSFERURI53.281.600.460   310.000.000   53.591.600.460   53.591.600.460
        49   DOBÂNZI100.000.000       100.000.000   100.000.000
        70B.CHELTUIELI DE CAPITAL31.944.0003.634.243   6.633.21831.944.00010.267.46142.211.461
        78C.OPERATIUNI FINANCIARE8.151.235       8.151.235   8.151.235
        84RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE8.151.235       8.151.235   8.151.235
          Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE54.412.606.460   310.000.000   54.412.606.460   54.412.606.460
    6004     ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII54.313.811.810   300.000.000   54.613.811.810   54.613.811.810
        01A. CHELTUIELI CURENTE54.313.811.810   300.000.000   54.613.811.810   54.613.811.810
        20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII1.131.006.000       1.131.006.000   1.131.006.000
        38   TRANSFERURI53.182.805.810   300.000.000   53.482.805.810   53.482.805.810
        40   Transferuri neconsolidabile din total cheltuieli capitol:53.182.805.810   300.000.000   53.482.805.810   53.482.805.810
      22     Pensii de asigurari sociale de stat46.920.980.000   210.000.000   47.130.980.000   47.130.980.000
      45     Pensii de asigurari sociale agricultori3.977.023.804       3.977.023.804   3.977.023.804
      23     Indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca din cauza de boala sau accident631.561.930   15.000.000   645.561.930   645.561.930
      24     Indemnizatii pentru concedii de maternitate si îngrijirea copiilor325.095.500       325.095.500   325.095.500
      26     Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese40.600.000       40.600.000   40.600.000
      27     Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese270.700.000       270.700.000   270.700.000
      28     Tratament balnear si odihna1.131.006.000       1.131.006.000   1.131.006.000
      29     Concediu platit pentru îngrijirea copilului în vârsta de pâna la 2 ani1.015.644.576   75.000.000   1.090.644.576   1.090.644.576
      31     Compensatii pentru pensiile refugiatilor greci repatriati1.200.000       1.200.000   1.200.000
    6104     ALTE CHELTUIELI SOCIALE98.794.650   10.000.000   108.794.650   108.794.650
        01A.CHELTUIELI CURENTE98.794.650   10.000.000   108.794.650   108.794.650
        38   TRANSFERURI98.794.650   10.000.000   108.794.650   108.794.650
        39   Transferuri consolidabile98.794.650   10.000.000   108.794.650   108.794.650
      10     Contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate în concediu medical98.794.650   10.000.000   108.794.650   108.794.650
          Partea a VI-a ALTE ACTIUNI1.000.689.94315.120.0003.100.00025.265.7211.003.789.94340.385.7211.044.175.664
    7204     ALTE ACTIUNI3.000.000       3.000.000   3.000.000
        01A. CHELTUIELI CURENTE3.000.000       3.000.000   3.000.000
        20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII3.000.000       3.000.000   3.000.000
        28Reparatii capitale3.000.000       3.000.000   3.000.000
      50   Alte cheltuieli3.000.000       3.000.000   3.000.000
    7304       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI997.689.94315.120.0003.100.00025.265.7211.000.789.94340.385.7211.041.175.664
        01A.CHELTUIELI CURENTE957.594.70811.485.7573.100.00018.632.503960.694.70830.118.260990.812.968
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL130.258.046     880.463130.258.046880.463131.138.509
        20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII827.336.66211.485.7573.100.00017.752.040830.436.66229.237.767859.674.659
        70B.CHELTUIELI DE CAPITAL31.944.0003.634.243   6.633.21831.944.00010.267.46142.211.461
        78 84C.OPERATIUNI FINANCIARE RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI8.151.235       8.151.235   8.151.235
            DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE din total cheltuieli capitol:8.151.235       8.151.235   8.151.235
      03     Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor686.996.215   3.100.000   690.096.215   690.096.216
      50     Alte cheltuieli310.693.72815.120.000   25.265.721310.693.72840.385.721351.079.449
    8904     Partea a IX-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI PLATI DE DOBANZI100.000.000 100.000.000       100.000.000 100.000.000   100.000.000 100.000.000
        01A.CHELTUIELI CURENTE100.000.000       100.000.000   100.000.000
        49   DOBANZI100.000.000       100.000.000   100.000.000
      02   Dobânda datorata trezoreriei statului100.000.000       100.000.000   100.000.000
          EXCEDENT/DEFICIT0-15.120.0000-25.265.7210-40.385.721-40.385.721
   +  Anexa 2
                                     
    BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
    pe anul 2000
    - detalierea pe articole de cheltuieli -
    - mii lei -
    Ca- pi- tolTitlu/ Arti- colAlin.Denumirea indicatoruluiProgram actualizat 2000Influente +/-Program rectificat 2000
    Bugetul asigurarilor sociale de statIntrari de credite externeBugetul asigurarilor sociale de statIntrari de credite externeBugetul asigurarilor sociale de statIntrari de credite externeTotal
      AB12345=1+36=2+47=5+6
            CHELTUIELI-TOTAL55.513.296.40315.120.000313.100.00025.265.72155.826.396.40340.835.72155.866.782.124
      01   A.CHELTUIELI CURENTE55.473.201.16811.485.757313.100.00018.632.50355.786.301.16830.118.26055.816.419.428
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL130.258.046     880.463130.258.046880.463131.138.509
      20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII1.961.342.66211.485.757313.100.00017.752.0401.964.442.66229.237.7971.993.680.459
      38     TRANSFERURI53.281.600.460   313.100.000   53.591.600.460   53.591.600.460
      49     DOBÂNZI100.000.000       100.000.000   100.000.000
      70   B.CHELTUIELI DE CAPITAL31.944.0003.634.243   6.633.21831.944.00010.267.46142.211.461
      78   C.OPERATIUNI FINANCIARE8.151.235       8.151.235   8.151.235
      84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE8.151.235       8.151.235   8.151.235
    6004       ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII54.313.811.810   300.000.000   54.613.811.810   54.613.811.810
      01   A.CHELTUIELI CURENTE54.313.811.810   300.000.000   54.613.811.810   54.613.811.810
      20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII1.131.006.000       1.131.006.000   1.131.006.000
      21     Drepturi cu caracter social1.131.006.000       1.131.006.000   1.131.006.000
      38     TRANSFERURI53.182.805.810   300.000.000   53.482.805.810   53.482.805.810
      40       Transferuri neconsolidabile53.182.805.810   300.000.000   53.482.805.810   53.482.805.810
      4005     Pensii de asigurari sociale de stat46.920.980.000   210.000.000   47.130.980.000   47.130.000.000
      4025     Pensii de asigurari sociale agricultori3.977.023.804       3.977.023.804   3.977.023.804
      4009     Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii2.283.602.006   90.000.000   2.373.602.006   2.373.602.006
      4020     Alte transferuri1.200.000       1.200.000   1.200.000
    6104       ALTE CHELTUIELI SOCIALE98.794.650   10.000.000   108.794.650   108.794.650
      01   A.CHELTUIELI CURENTE98.794.650   10.000.000   108.794.650   108.794.650
      38     TRANSFERURI98.794.650   10.000.000   108.794.650   108.794.650
      39       Transferuri consolidabile98.794.650   10.000.000   108.794.650   108.794.650
      3917     Contributia persoanelor aflate în concediu medical pentru asigurarile sociale de sanatate98.794.650   10.000.000   108.794.650   108.794.650
    7204       ALTE ACTIUNI3.000.000       3.000.000   3.000.000
      01   A.CHELTUIELI CURENTE3.000.000       3.000.000   3.000.000
      20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII3.000.000       3.000.000   3.000.000
      28     Reparatii capitale3.000.000       3.000.000   3.000.000
    7304       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI997.689.94315.120.0003.100.00025.265.7211.000.789.94340.385.7211.041.175.664
      01   A.CHELTUIELI CURENTE957.594.70811.485.7573.100.00018.632.503960.694.70830.118.260990.812.968
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL130.258.046     880.463130.258.046880.463131.138.509
      10       Cheltuieli cu salariile89.882.445       89.882.445   89.882.445
      11       Contributii pentru asigurari sociale de stat25.077.202       25.077.202   25.077.202
      12       Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj4.494.122       4.494.122   4.494.122
      14       Contributii pentru constituirea fondulu de asigurari sociale de sanatatei 6.291.771       6.291.771   6.291.771
      13       Deplasari, detasari, transferari4.512.506       4.512.506880.4635.392.969
      20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII827.336.66211.485.7573.100.00017.752.040830.436.66229.237.797859.674.459
      24       Cheltuieli pentru întretinere si gospodarie60.050.056   -1.200.000   58.850.056   58.850.056
      26       Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata     1.000.000   1.000.000   1.000.000
      27       Reparatii curente50.002.916       50.002.916   50.002.916
      28       Reparatii capitale10.000.000       10.000.000   10.000.000
      29       Carti si publicatii     200.000   200.000   200.000
      3004     Transmiterea drepturilor686.996.215   3.100.000   690.096.215   690.096.215
      3007     Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale20.287.47511.485.757   17.752.04020.287.47529.237.79749.525.272
      70   B.CHELTUIELI DE CAPITAL31.944.0003.634.243   6.633.21831.944.00010.267.46142.211.461
      72     Investitii ale institutiilor publice31.944.0003.634.243   6.633.21831.944.00010.267.46142.211.461
      78   C.OPERATIUNI FINANCIARE8.151.235       8.151.235   8.151.235
      84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE8.151.235       8.151.235   8.151.235
      85       Rambursari de credite externe si plati de dobânzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite8.151.235       8.151.235   8.151.235
      8501     Rambursari de credite externe3.320.960       3.320.960   3.320.960
      8502     Plati de dobânzi si comisioane4.830.275       4.830.275   4.830.275
    8904       PLATI DE DOBÂNZI100.000.000       100.000.000   100.000.000
      01   A.CHELTUIELI CURENTE100.000.000       100.000.000   100.000.000
      51     Plati de dobânzi100.000.000       100.000.000   100.000.000
      5102     Dobânda datorata trezoreriei statului100.000.000       100.000.000   100.000.000
  -------