HOTĂRÂRE nr. 654 din 18 mai 2022privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri și darea acestora în administrarea Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 23 mai 2022  În conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri și darea acestora în administrarea Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“ Galați, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Transporturilor și Infrastructurii își va actualiza în mod corespunzător datele în evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 18 mai 2022.Nr. 654.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor mobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și care se dau în administrarea
  Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“ Galați, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  Ordonator principal: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - CUI 13633330Administrator: Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“ GalațiCod fiscal: 1644670
  Nr. crt.Nr. MFCodul de clasificație nou, cf. anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011Denumirea bunului care face obiectul actului normativDatele de identificare ale imobiluluiValoarea de inventar
  Descrierea tehnicăAnul dobândirii/dării în folosință
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)
  1.Se va atribui.8.30.03Remorcher multifuncțional cu clasă de gheață având zona de navigație 3-căi navigabile interioareRemorcherul Bicaz Conform Atestatului de bord are următoarele caracteristici: Număr matricol 844, număr ANR 6629 Tipul navei - remorcher Deplasament maxim (m) - 283,72 Lungime maximă - 27,50 Lățime maximă - 8,60 Pescaj maxim (m) - 2,16 Înălțime (m) - 3,40 Anul construcției - 2021 Materialul de construcție - oțel 736 Producător motor - Caterpilar202117.572.000 lei
  2.Se va atribui.8.30.03Remorcher multifuncțional cu clasă de gheață având zona de navigație 3-căi navigabile interioareRemorcherul Bechet Conform Atestatului de bord are următoarele caracteristici: Număr matricol 842, număr ANR 6577 Tipul navei - remorcher Deplasament maxim (m) - 283,72 Lungime maximă - 27,50 Lățime maximă - 8,60 Pescaj maxim (m) - 2,16 Înălțime (m) - 3,40 Anul construcției - 2021 Producător motor - Caterpilar202117.572.000 lei
  3.Se va atribui.8.30.03Remorchere multifuncționale cu clasă de gheață având zona de navigație maritim costierăRemorcherul Sulina 2 Conform Certificatului de naționalitate are următoarele caracteristici: Numele navei - Sulina 2 Port de înmatriculare - Galați Nr. matricol - 24 Număr de identificare - ANR 6495 Descrierea generală a navei: Tipul navei - remorcher Tonaj brut - 375,00 Tonaj net - 112,00 Deadweight - 87,905 Deplasament - 627,107 Lungime maximă (m) - 30,00 Lățime maximă (m) - 10,50 Pescaj maxim - 4,72 Înălțimea - 4,85 Anul construcției - 2021 Producător motor - Caterpilar202131.552.000 lei
  4.Se va atribui.8.30.03Remorchere multifuncționale cu clasă de gheață având zona de navigație maritim costierăRemorcherul Covurlui Conform Certificatului de naționalitate are următoarele caracteristici: Numele navei - Covurlui Port de înmatriculare - Galați Nr. matricol - 25 Număr de identificare - ANR 6507 Descrierea generală a navei: Tipul navei - remorcher Tonaj brut - 375,00 Tonaj net - 112,00 Deadweight - 87,905 Deplasament - 627,107 Lungime maximă (m) - 30,00 Lățime maximă (m) - 10,50 Pescaj maxim - 4,72 Înălțimea - 4,85 Anul construcției - 2021 Producător motor - Caterpilar202131.552.000 lei
       TOTAL98.248.000 lei
  ----