HOTĂRÂRE nr. 650 din 11 mai 2022privind modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 23 mai 2022  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj, ca urmare a extinderii construcției Sediu OCPI Gorj și a reevaluării în condițiile legii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Rákosi-Seiwarth Ildikó
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 11 mai 2022.Nr. 650.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea
  Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj a căror descriere tehnică se modifică,
  ca urmare a extinderii construcției Sediu OCPI Gorj, și a căror valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării
  Nr. crt.Nr. MFCodul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosințăValoarea de inventar (lei)Situația juridicăSituația juridică actuală: concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuitTipul bunului
  Descrierea tehnică(pe scurt)Vecinătăți (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/concesiune
  1.401638.29.08Sediu OCPI GorjClădireSc = 310 mpSd = 1.493 mpSu = 1.161,65 mpRegim de înălțime: D + P + 3E + MNr. cad. 39102-C1CF nr. 39102Târgu JiuN - str. 8 Martie;S - Primăria Târgu Jiu;E - Ceaușu Ctin; dispensar medical; Handrea Eugenia;V - prop. Primăria Târgu Jiu; Horhoianu LuciaȚara: România; județul Gorj; MRJ Târgu Jiu; str. 8 Martie nr. 3A19983.685.548,63Contract vânzare-cumpărare nr. 2.902 din 24.11.1998;Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014;Hotărârea Guvernului nr. 958/2016;Hotărârea Guvernului nr. 909/2017;Hotărârea Guvernului nr. 375/2020În administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj CUI 9751648-Imobil
  2.1523468.29.08TerenTeren intravilanS = 882 mpNr. cad. 39102CF 39102Târgu JiuN - str. 8 Martie;S - Primăria Târgu Jiu;E - Ceaușu Ctin; dispensar medical; Handrea Eugenia;V - prop. Primăria Târgu Jiu, Horhoianu LuciaȚara: România; județul Gorj; MRJ Târgu Jiu; str. 8 Martie nr. 3A2004340.403,00Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004;Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014;Hotărârea Guvernului nr. 958/2016; Hotărârea Guvernului nr. 909/2017;Hotărârea Guvernului nr. 375/2020În administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj CUI 9751648-Imobil
  -----