ORDIN nr. 75 din 18 mai 2022pentru prorogarea termenelor prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2021 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 19 mai 2022    Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (2) lit. e), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Termenele prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2021 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul național de transport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 27 mai 2021, se prorogă până la data de 30 septembrie 2023.  +  Articolul 2Diferențele rezultate din recalcularea venitului reglementat și a venitului reglementat corectat pentru cel de-al patrulea an de reglementare, 1 octombrie 2022-30 septembrie 2023, al celei de-a patra perioade de reglementare, se determină și se regularizează odată cu ajustarea venitului reglementat și aprobarea venitului pentru ultimul an al celei dea patra perioade de reglementare, respectiv pentru 1 octombrie 2023-30 septembrie 2024.  +  Articolul 3Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iunie 2022.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 18 mai 2022.Nr. 75.-----