ORDIN nr. 1.405 din 13 mai 2022privind completarea metodologiei de încadrare a riscului infecțios pentru persoanele decedate cu boli infecțioase, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.533/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 19 mai 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 8.046 din 13.05.2022 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 20 alin. (4) din Normele tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2016, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IMetodologia de încadrare a riscului infecțios pentru persoanele decedate cu boli infecțioase, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.533/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 16 ianuarie 2018, se completează după cum urmează:– La litera C „Clasificarea riscului de transmitere a bolilor infecțioase în funcție de gravitate, pentru persoanele care manipulează, autopsiază sau vin în contact direct cu cadavrul“ punctul 2 „Risc mediu se atribuie pentru următoarele boli“, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) infecția cu SARS-CoV-2.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 13 mai 2022.Nr. 1.405.-----