HOTĂRÂRE nr. 637 din 11 mai 2022privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Harghita, precum și transmiterea unei părți dintr-un bun imobil în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) și art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 288 alin. (1) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Harghita a unei părți dintr-un bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Harghita, conform anexei nr. 2, destinată desfășurării în condiții optime a activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Harghita.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 11 mai 2022.Nr. 637.  +  Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru care se actualizează valoarea de inventar și datele de identificare
  Nr. M.F.Codul de clasificațieDenumirea imobiluluiAdresaDescrierea tehnicăValoarea de inventar- lei -
  349198.28.03Clădire principală (birouri)Țara: România, municipiul Gheorgheni, Str. Stadionului nr. 2, județul HarghitaRegimul de înălțime P + M; suprafața construită = 142 mp; suprafața desfășurată = 261,86 mp; suprafața teren = 592 mp; CF 51867 A1 și C1324.079
  349208.28.08Magazie și garaj (anexe)Țara: România, municipiul Gheorgheni, Str. Stadionului nr. 2, județul HarghitaRegimul de înălțime P; suprafața construită = 126 mp; suprafața desfășurată = 126 mp; CF 51867 - C2, C3 și C456.968
  349238.28.10Lot demonstrativ cu Agroexpert și bazin betonatȚara: România, localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Rákóczi Ferenc nr. 84, județul HarghitaNr. niveluri 1; suprafața construită la sol = 79 mp; suprafața teren = 1.322 mp; CF 54669-C1146.014
  349268.29.08Birouri + anexe cu drum de acces și parcareȚara: România, localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Rákóczi Ferenc nr. 84, județul HarghitaRegimul de înălțime P + E + M; suprafața construită = 914 mp; suprafața desfășurată = 1.341,40 mp; suprafața teren = 2.362 mp; CF 62351 - C1, C2 și C3 Odorheiu Secuiesc1.565.543
  349278.28.08Magazie și garaj - unitate fitosanitarăȚara: România, localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Rákóczi Ferenc nr. 84, parter, ap. 2, județul HarghitaSuprafața construită 108,75 mp; suprafața utilă 89 mp; suprafața teren = 130 mp; regim de înălțime: parter; CF nr. 62350-C1-U249.524
   +  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale părții din bunul imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Harghita care se transmite în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Nr. M.F.Codul de clasificațiePersoana juridică ce administrează imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea imobiluluiAdresaDescrierea tehnicăValoarea de inventar- lei -
  349268.29.08(parțial)Direcția pentru Agricultură Județeană HarghitaCUI 36893194Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean HarghitaCUI 20659929Sediu Centrul Local Odorheiu SecuiescȚara România, localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Rákóczi Ferenc nr. 84, parter, ap. 2, județul HarghitaSuprafața construită: 225 mpSuprafața desfășurată: 438,7 mpRegimul de înălțime: P + ECF 62351 - C1 Odorheiu Secuiesc742.574
  ----