DECRET nr. 809 din 18 mai 2022privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Ofițer
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,în semn de înaltă apreciere și recunoștință pentru contribuția importantă avută în demersurile de promovare a imaginii țării noastre în Regatul Spaniei, precum și a relațiilor bilaterale de prietenie și colaborare pe multiple planuri,Președintele României decretează:  +  ARTICOL UNICSe conferă Ordinul Național Pentru Merit în grad de Ofițer:– domnului Gonzáles-Barba Pera Juan, diplomat;– domnului Mijango Blanco Jorge, director general al Protocolului Guvernului Spaniei;– domnului Rodríguez Palacios Javier, primar al orașului Alcalá de Henares.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 18 mai 2022.Nr. 809.-----