HOTĂRÂRE nr. 41 din 18 mai 2022privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind o abordare europeană a microcertificatelor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională - COM(2021) 770
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022    În temeiul prevederilor art. 67 și 148 din Constituția României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene și ale art. 163-188 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLuând în considerare Opinia nr. 4c-22/239 adoptată de Comisia pentru afaceri europene în ședința din 4 mai 2022, Camera Deputaților:1. susține recomandarea privind abordarea europeană a microcertificatelor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională;2. atrage atenția asupra faptului că termenul final pentru aplicarea unui sistem european de microcertificare în 2025 este foarte apropiat, având în vedere complexitatea cadrului administrativ și necesitatea adoptării sistemului de către sectorul de afaceri, de furnizorii de educație, precum și pentru obișnuirea cetățenilor cu acest instrument inovativ;3. subliniază că pentru a menține libertatea angajatorilor și a angajaților de a dispune de un sistem de instruire la propria alegere, indiferent de forma juridică a prestării activității, cu o capacitate de răspuns rapid la cererile pieței, organizațiile trebuie să se bucure în continuare de autonomie în ceea ce privește derularea de programe de instruire nonformale, fără a se sugera sau favoriza obligativitatea microcertificării;4. recomandă menținerea unui dialog permanent între statele membre, cu sprijinul Comisiei Europene, astfel încât sistemul de microcertificare să nu devină un obstacol birocratic suplimentar în calea pătrunderii pe piața unică a furnizorilor de educație și a altor entități relevante;5. recomandă instituirea unor mijloace de sprijin la nivelul Uniunii Europene pentru facilitarea serviciilor de instruire cu microcertificare necesare în zonele rurale dezavantajate și izolate, cu caracter de program-pilot;6. recomandă instituirea unor programe de sprijin la nivelul Uniunii Europene care să susțină utilizarea microcertificatelor ca mijloc suplimentar de instruire în domeniul educației financiare, aceasta fiind o prioritate a Comisiei Europene;7. recomandă derularea de schimburi de experiență între statele membre și elaborarea unor instrucțiuni cu caracter de îndrumare care să sprijine utilizarea mijloacelor digitale de învățare la distanță și învățarea în ritmul propriu;8. recomandă un cadru care să permită microcertificarea voluntară a instruirilor derulate de sectorul de afaceri pentru lucrătorii proprii sau pentru ucenici;9. recomandă utilizarea tehnicilor digitale avansate pentru a asigura calitatea, transparența, comparabilitatea transfrontalieră, recunoașterea și portabilitatea microcertificatelor la nivelul pieței unice;10. recomandă elaborarea unor cadre de microcertificare potrivite persoanelor vârstnice, precum și pentru grupurile dezavantajate și vulnerabile, persoanele cu dizabilități, persoanele slab calificate, minorități și refugiați din Uniunea Europeană;11. recomandă sporirea utilizării programului Orizont Europa pentru înțelegerea nevoilor comune de instruire și a cadrelor de microcertificare adaptate societății digitale, în special în domeniul științelor și al meșteșugurilor;12. subliniază că promovarea utilizării microcertificatelor pentru transferul prompt al celor mai recente rezultate ale cercetării către oportunitățile de învățare, consolidând sinergiile dintre Spațiul european al educației și Spațiul european de cercetare, reprezintă o provocare ce impune o orientare a cercetării științifice în acest sens;13. recomandă continuarea eforturilor Uniunii Europene de sprijinire a acțiunilor statelor membre, prin recomandări privind sistemele de microcertificare specifice diferitelor domenii la nivelul Uniunii, precum și a creșterii comparabilității conținutului acestora, în măsura în care statele membre își manifestă dorința de a colabora în acest sens, în special în învățarea nonformală și în cea autodidactă;14. recomandă continuarea eforturilor de sporire a capitalului uman al Uniunii Europene, pe baza experienței dobândite prin sistemele de microcertificare, pentru a sprijini respectarea deplină a principiului libertății de circulație a lucrătorilor.Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaților în ședința din 18 mai 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
    ION-MARCEL CIOLACU
    București, 18 mai 2022.Nr. 41.-----