HOTĂRÂRE nr. 645 din 11 mai 2022privind aprobarea stemei comunei Săcel, județul Maramureș
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 18 mai 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Săcel, județul Maramureș, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Săcel, județul Maramureș, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 11 mai 2022.Nr. 645.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  comunei Săcel, județul Maramureș
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Săcel, județul Maramureș
   +  Descrierea stemeiStema comunei Săcel se compune dintr-un scut francez medieval triunghiular cu flancurile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.În partea dreaptă sus, în câmp roșu, se află un vas de ceramică, de tip borcan, cu toartă poziționată spre stânga, totul de aur.În zona centrală vasul prezintă patru registre de ornamentație, 1 și 4 cu linii sinusoidale, 2 și 3 cu linii în zigzag.În partea stângă sus, în câmp de argint, se află o sondă de extracție neagră.În partea inferioară, în câmp de aur, se află un brad smuls verde.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.  +  Semnificațiile elementelor însumateVasul reprezintă ceramica dacică de Săcel.Sonda face referire la activitatea economică a localității, extracția țițeiului.Bradul face trimitere la exploatarea lemnului și la bogăția silvică a zonei.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----