HOTĂRÂRE nr. 644 din 11 mai 2022privind aprobarea modelului steagului comunei Cârțișoara, județul Sibiu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 18 mai 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului comunei Cârțișoara, județul Sibiu, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Cârțișoara, județul Sibiu, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 11 mai 2022.Nr. 644.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  MODELUL STEAGULUI
  comunei Cârțișoara, județul Sibiu
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului comunei Cârțișoara, județul Sibiu
   +  Descrierea steaguluiSteagul comunei Cârțișoara este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, compusă astfel: pe fond verde este înscrisă stema localității într-un ecuson alb, care broșează în centrul steagului, având în partea inferioară o bandă albastră pe care sunt inscripționate statutul și denumirea comunei, „Comuna Cârțișoara“, cu litere albe.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului  +  Descrierea stemeiStema comunei Cârțișoara se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un vârf de țeapă.În partea dreaptă, în câmp albastru, se află o floare-de-colț cu petale de argint și stamine verzi.În partea stângă, în câmp albastru, se află o carte deschisă de argint.În vârf de țeapă răsturnat, în câmp verde, se află două puști încrucișate de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.  +  Semnificațiile elementelor însumatePuștile fac referire la statutul de localitate de grăniceri pe care l-a avut în trecut.Floarea-de-colț simbolizează bogăția florală a zonei.Cartea evocă rolul lui Badea Cârțan în difuzarea cărții românești în Transilvania.Culoarea verde simbolizează onoare, rațiune, tinerețe, prospețime, regenerare, libertate și sănătate.Culoarea albastră (sau azur) reprezintă apa, dar și aerul, cel mai nobil element de foc, și simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna-credință.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----