HOTĂRÂRE nr. 643 din 11 mai 2022privind aprobarea stemei orașului Agnita, județul Sibiu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 18 mai 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema orașului Agnita, județul Sibiu, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei orașului Agnita, județul Sibiu, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 11 mai 2022.Nr. 643.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  orașului Agnita, județul Sibiu
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei orașului Agnita, județul Sibiu
   +  Descrierea stemeiStema orașului Agnita, județul Sibiu, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat. În dreapta, în câmp roșu, se află un medalion oval albastru cu bordură de aur, încărcat cu un personaj feminin stând în picioare, văzut din față, îmbrăcat cu o rochie lungă cu mâneci lungi, prinsă cu un cordon în talie, ținând în mâna dreaptă un spic de grâu, totul de aur. Personajul este flancat la dreapta de cinci stele în șase colțuri, iar la stânga de șase stele în șase colțuri, de aur.În partea stângă, în câmp de argint, se află o umbră de urs rampant, negru, spre dreapta.Vârful scutului este crenelat și despicat, dreapta de argint, stânga roșu.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.  +  Semnificațiile elementelor însumateMedalionul încărcat cu un personaj feminin este stema veche a localității și o reprezintă pe Sfânta Agata, fiind o armă vorbitoare, pentru că face aluzie la denumirea localității, atestată în anul 1280 cu numele de Santa Agata. Aceasta este și etimologia numelui actual, Agnita.Câmpul crenelat reprezintă cetatea și biserica evanghelică fortificată din localitate, iar ursul face trimitere la tradiția ancestrală a zonei.Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș.
  -----