HOTĂRÂRE nr. 598 din 28 aprilie 2022privind aprobarea stemei comunei Gălești, județul Mureș
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 18 mai 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Gălești, județul Mureș, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Gălești, județul Mureș, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 28 aprilie 2022.Nr. 598.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  comunei Gălești, județul Mureș
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Gălești, județul Mureș
  Descrierea stemeiStema comunei Gălești se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, cu brâu micșorat și undat de argint.În partea de sus, în câmp verde, se află o clădire de argint cu un singur nivel, văzută din față, cu un fronton, susținut de patru coloane, terminate cu capiteluri dorice. Clădirea are o ușă centrală și una situată lateral, dreapta, precum și cinci ferestre dispuse astfel: două simetric dreapta/stânga ușii centrale, două poziționate mai sus, în flancul stâng, și una la aceeași înălțime, în flancul drept.În partea dreaptă este plasat un soare figurat de aur, cu zece raze, iar în stânga se află o semilună, totul de aur.În partea inferioară se află șapte fascii în pal alternate roșu cu argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificațiile elementelor însumateClădirea de argint este sediul Primăriei din anul 1920, renovată și modernizată în decursul timpului, având la bază o reședință nobiliară din secolul al XVI-lea. Câmpul verde face referire la zona împădurită din jurul comunei. Brâul micșorat și undat de argint simbolizează râul Niraj ce străbate această comună. Cele șapte fascii în pal din partea inferioară a scutului semnifică numărul localităților care intră în componența comunei, iar aștrii fac parte din tradiția heraldică medievală a zonei.Scutul cu un turn crenelat și coroană murală semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----