HOTĂRÂRE nr. 596 din 28 aprilie 2022privind aprobarea stemei comunei Buești, județul Ialomița
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 18 mai 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Buești, județul Ialomița, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Buești, județul Ialomița, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 28 aprilie 2022.Nr. 596.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  comunei Buești, județul Ialomița
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Buești, județul Ialomița
   +  Descrierea stemeiStema comunei Buești se compune dintr-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat în bandă de o fascie undată de argint.În partea superioară, în câmp verde, se află un buchet format din două spice de grâu și floarea-soarelui, totul de aur.În partea inferioară, pe fond albastru, se află o sondă petrolieră de argint, așezată spre dreapta.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.  +  Semnificațiile elementelor însumateBuchetul format din spice de grâu și floarea-soarelui simbolizează bogăția agricolă a zonei și ocupația de bază a locuitorilor.Sonda petrolieră face trimitere la bogăția subsolului, extracțiile de petrol din comună.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----