HOTĂRÂRE nr. 595 din 28 aprilie 2022privind aprobarea modelului steagului comunei Muereasca, județul Vâlcea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 18 mai 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului comunei Muereasca, județul Vâlcea, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Muereasca, județul Vâlcea, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  București, 28 aprilie 2022.Nr. 595.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  MODELUL STEAGULUI
  comunei Muereasca, județul Vâlcea
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului comunei Muereasca, județul Vâlcea
   +  Descrierea steaguluiSteagul comunei Muereasca este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea drapelului de 2/3, format din trei fâșii dispuse vertical în următoarea succesiune a culorilor de la hampă: albastru, galben, albastru.În centru, pe fâșia de culoare galbenă, este imprimată stema comunei Muereasca.În partea de sus este inscripționat statutul localității „Comuna“, iar jos denumirea „Muereasca“, cu litere de culoare neagră.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.  +  Semnificațiile elementelor și ale culorilor steaguluiDescrierea stemeiStema comunei Muereasca se compune dintr-un scut triunghiular albastru, cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie undată, de argint.În partea superioară, în stânga, se află două ramuri cu câte patru mere și cinci frunze de argint, care se întretaie în săritoare în partea de jos, având deasupra o cruce treflată de aur.În partea inferioară, în dreapta, se află o roată de moară de argint, cu un ax orizontal și patru osii, dispuse în săritoare.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificațiile elementelor însumate Fascia undată reprezintă râul Muereasca ce traversează teritoriul localității și de la care provine numele comunei.Crucea simbolizează Mănăstirea Frăsinei, declarată monument istoric. Cele două ramuri și roata de moară semnifică ocupațiile de bază ale locuitorilor, pomicultura și morăritul, iar numărul merelor reprezintă satele componente ale comunei.Culoarea galbenă (sau aurul) reprezintă pământul, este simbolul forței și bogăției. Reprezintă și bogăția holdelor aurii de grâu din timpul verii.Culoarea albastră este simbol al fidelității și perseverenței, al cerului, al lumii spirituale.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună
  -----