ORDIN nr. 80 din 12 mai 2022privind aprobarea licenței de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 99/2019, perimetrul Valea Leucii, județele Alba, Arad, Bihor
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 16 mai 2022    Având în vedere art. 13 și art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Licența de concesionare pentru explorare nr. 24.483/2022 privind explorarea resurselor de minereuri de elemente rare și disperse + minereu polimetalic din perimetrul Valea Leucii, județele Alba, Arad, Bihor, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea LEM RESOURCES - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, cod unic de înregistrare 38109197, în calitate de concesionar.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
    Sorin-Călin Gal
    București, 12 mai 2022.Nr. 80.----